ER WORDT RUST GEMAAKT

Hoe kan men spreken van vrede terwijl steeds dodelijkere wapens worden gebouwd of discriminatie gerechtvaardigd is?

'Hoe kunnen we over vrede spreken terwijl we formidabele nieuwe oorlogswapens bouwen?

Hoe kunnen we over vrede spreken terwijl we bepaalde valse acties rechtvaardigen met discoursen over discriminatie en haat? ...

Vrede is slechts een woordgeluid, als het niet op waarheid is gebaseerd, als het niet in overeenstemming met gerechtigheid is gebouwd, als het niet door liefde is opgewekt en voltooid, en als het niet in vrijheid is verwezenlijkt ”

(Paus Franciscus, toespraak in Hiroshima, november 2019).

Aan het begin van het jaar brachten de woorden van Franciscus ons ertoe om na te denken over christelijke mensen over onze dagelijkse inzet om vrede op te bouwen in de wereld waarin we leven en in onze meest nabije realiteit: Galicië.

Het is waar dat we op een bevoorrechte plek wonen voor miljoenen mensen in de wereld. Deze ogenschijnlijke vrede is echter dun en kan op elk moment breken.

De helft van de Galiciërs leeft van overheidsuitkeringen: pensioenen en subsidies (Voice of Galicia 26-11-2019).

Recente gebeurtenissen in Chili, een van de meest welvarende landen van Zuid-Amerika, waarschuwen voor de kwetsbaarheid van samenlevingen die welvaart worden genoemd.

Het gendergeweld dat dit jaar bijzonder hard was in ons land, xenofobie, homofobie en de nieuwe haatdragende toespraken van een fractie, zelfs onder bescherming van de christelijke religie, zijn tekenen dat vrede verre van stabiel is.

WAT KUNNEN WE BIJDRAGEN?

Om een ​​klimaat van vrede te bereiken, is het essentieel dat alle leden van een collectief, van een volk, meedoen aan het project om vrede om hen heen op te bouwen. Het is niet gemakkelijk om conflicten te overwinnen, tegenstrijdige belangen te harmoniseren, en organismen die onpartijdig zijn te hervormen.

Fundamenteel is onderwijs voor vrede van gezinnen en vooral van school, waar elk jaar gevallen van pesten en mishandeling toenemen.

Kinderen en jongens opleiden in conflictoplossing zonder haat en zonder geweld is een hangende kwestie in het onderwijs.

VERANTWOORD VERBRUIK

Een van de oorzaken van instabiliteit in veel landen is de hyperconsumptie waarin deze zich bevindt

een groot deel van de wereld ondergedompeld. Het gaat niet alleen om de ecologische schade van overproductie, maar ook om de verarming en slavernij van miljoenen mensen.

Achter de oorlogen in Afrika schuilen grote commerciële belangen, en natuurlijk de verkoop en handel in wapens. Spanje is geen onbekende in deze situatie. De VN ook niet, aangezien 80% van de wapenverkopen afkomstig is uit de lidstaten van de VN-Veiligheidsraad.

De werelduitgaven aan bewapening (2018) waren de hoogste van de afgelopen 30 jaar (1,63 biljoen euro).

Paus Franciscus is van de VN gekomen dat het vetorecht in de Veiligheidsraad van de 5 machten verdwijnt.

We moeten daarom inzetten op verantwoorde en nuchtere consumptie, het elimineren van onnodige, het bevorderen van ecologische handel en duurzame energie. Alleen op deze manier zullen we de verwoesting van de planeet en het geweld dat door de wilde productie in zoveel landen wordt veroorzaakt, stoppen.

De recente synode van de Amazone, die afgelopen oktober in Rome werd gehouden, riep op tot nieuw beleid dat de bedreigde gebieden en hun inwoners verdedigt.

Vanuit ons geloof in de Bevrijdende Jezus kunnen we niet stoppen met vechten in deze poging om de schepping te redden.

2e WERELD MAART POLA PEZ EN NIET-GEWELD

Op 2 oktober 2019 begon de 2e Wereldmars voor vrede en geweldloosheid in Madrid, die streeft naar een wereldwijde convergentie van de inspanningen van de verschillende gemeenschappen en bewegingen ten gunste van de volgende doelstellingen:

  • Steun het Verdrag inzake het verbod op kernwapens en elimineer zo de mogelijkheid van een wereldwijde ramp door haar middelen toe te wijzen aan de behoeften van de mensheid.
  • Verdrijf de honger van de planeet.
  • Hervorm de VN om een ​​echte Wereldraad voor Vrede te worden.
  • Vul de Verklaring van de Rechten van de Mens in met een brief voor wereldwijde democratie.
  • Activeer een maatregelenplan tegen het supremacisme en elke vorm van discriminatie op basis van ras, nationaliteit, geslacht of religie.
  • Klimaatverandering aanpakken.
  • ACTIVE NOVIOLENCE promoten, zodat dialoog en solidariteit de transformerende krachten zijn tegen belastingen en oorlog.

Tegenwoordig hebben 80 landen ondertekend voor het einde van kernwapens, 33 geratificeerd en nog 17 ondertekend. De maart eindigt in Madrid op 8 maart 2020, op Internationale Vrouwendag.

Nu heeft iedereen de handen in handen om deel te nemen aan deze geest van heiligheid die over de hele wereld heerst.

Het is niet genoeg om God lief te hebben en niet te verafgoden, het is niet langer genoeg om niet te doden, niet te stelen of geen valse getuigenis te geven.

De afgelopen maanden hebben we gezien hoe geweld op zoveel plaatsen in de wereld uitbrak: Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Chili, Colombia, Spanje, Frankrijk, Hong Kong ... Het is een dringende taak die wij allemaal nodig hebben om de wegen van dialoog en pacificatie te bepalen.

"In Nagasaki en Hiroshima was ik aan het bidden, ik ontmoette enkele overlevenden en familieleden van de slachtoffers en ik herhaalde de krachtige veroordeling van kernwapens en de hypocrisie van praten over vrede, het bouwen en verkopen van wapens (...) Er zijn christelijke landen, Europese landen die praten over vrede en dan leven met wapens ”(paus Franciscus)


VREDEDOCUMENT 2019/20
Getekend: coördinator van Crentes Galeg @ s
0 / 5 (0 Reviews)

Laat een reactie achter