Oekraïne oorlogsreferendum

Europees referendum over de oorlog in Oekraïne: hoeveel Europeanen willen oorlog, herbewapening en kernenergie?

We bevinden ons in de tweede maand van het conflict, een conflict dat plaatsvindt in Europa, maar waarvan de belangen internationaal zijn.

Een conflict dat ze aankondigen zal jaren duren.

Een conflict dat dreigt de derde nucleaire wereldoorlog te worden.

Oorlogspropaganda probeert met alle middelen de gewapende interventie te rechtvaardigen en de noodzaak voor Europese landen om grote sommen overheidsuitgaven te besteden aan het verwerven van wapens.

Maar zijn de Europese burgers het daarmee eens? Een oorlog in eigen land en de stem van de Europese burgers wordt niet geraadpleegd, of erger nog, wordt verborgen als het buiten de mainstream staat.

De campagnepromotors europeforpeace deze Europese enquête lanceren met als doel een stem te geven aan degenen die niet worden gevraagd, met als doel ons te tellen, te begrijpen hoeveel mensen in Europa in de kracht van wapens geloven en hoeveel mensen geloven dat geweldloosheid de enige is oplossing voor een gemeenschappelijke toekomst.

De enquête is in vier talen en heeft tot doel miljoenen stemmen in heel Europa te behalen om de resultaten naar het Europees Parlement te brengen en opnieuw te bevestigen dat de mensen soeverein zijn, zelfs als ze kiezen voor geweldloosheid, onderwijs en gezondheid, in plaats van oorlog en wapens.

We roepen alle pacifistische en geweldloze krachten op, die geloven dat Europa een voorvechter van vrede kan zijn en geen vazal van oorlog, om zich bij de initiatiefnemers aan te sluiten en dit referendum samen te verspreiden zodat het alle Europese burgers bereikt, want onze stem telt !

We kunnen ontdekken dat door tegen onszelf te zeggen dat we de grootste kracht zijn, we een grote Europese beweging zijn die samenkomt om te zeggen dat het leven de kostbaarste waarde is en dat er niets boven is.

Wij rekenen er op… u kunt ook stemmen!

https://www.surveylegend.com/s/43io


Wij danken Pressenza International Press Agency reeds Europa voor vrede dit artikel over de campagne "Europees referendum over de oorlog in Oekraïne" kunnen delen

Europa voor vrede

Het idee om deze campagne uit te voeren ontstond in Lissabon, in het Europees Humanistisch Forum van november 2006 in de werkgroep van Vrede en Geweldloosheid. Verschillende organisaties deden mee en verschillende meningen kwamen heel duidelijk overeen over één onderwerp: geweld in de wereld, de terugkeer van de nucleaire wapenwedloop, het gevaar van een nucleaire ramp en de noodzaak om de gang van zaken dringend te veranderen. De woorden van Gandhi, ML King en Silo weerklonken in onze gedachten over het belang van geloof in het leven en over de grote kracht die geweldloosheid is. We hebben ons laten inspireren door deze voorbeelden. De verklaring werd officieel gepresenteerd in Praag op 22 februari 2007 tijdens een conferentie georganiseerd door de Humanistische beweging. De verklaring is het resultaat van het werk van verschillende mensen en organisaties en probeert gemeenschappelijke meningen te synthetiseren en zich te concentreren op de kwestie van kernwapens. Deze campagne staat open voor iedereen en iedereen kan zijn of haar bijdrage leveren om deze te ontwikkelen.

1 reactie op "Referendum over de oorlog in Oekraïne"

Laat een reactie achter