manifesto

Manifest van de wereld maart

Tien jaar na de Eerste wereld Mars voor vrede en geweldloosheid, zijn de redenen die haar motiveerden verre van gereduceerd, versterkt. We leven in een wereld waar autoritair unilateralisme groeit. De fundamentele rol van de Verenigde Naties bij het oplossen van internationale conflicten verliest kracht. Een wereld die uitloopt op tientallen oorlogen, meestal tot zwijgen gebracht door verkeerde informatie. De ecologische crises die de Club van Rome een halve eeuw geleden Met miljoenen migranten, vluchtelingen en ontheemde mensen die gedwongen worden grenzen uit te dagen vol onrecht en dood. Waar het is bedoeld om oorlogen en slachtingen te rechtvaardigen voor geschillen met steeds schaarser wordende middelen. Waar de botsing van "geopolitieke platen" tussen dominante en opkomende machten nieuwe en gevaarlijke spanningen oproept. Een wereld waarin de hebzucht van de rijkste failliet gaat, zelfs in ontwikkelde landen, elke verwachting van de welvaartsmaatschappij. De golven van verontwaardiging die worden gegenereerd, manipuleren en genereren alarmerende bewegingen van afwijzing en vreemdelingenhaat tegen vluchtelingen en immigranten. Kortom, een wereld, waarin de rechtvaardiging van geweld, in naam van "veiligheid", het risico op militaire escalaties van oncontroleerbare proporties verhoogt.

El Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens, van 1970 , in plaats van de weg te openen voor nucleaire ontwapening, heeft het de
macht van massavernietiging, uitbreiding van zelfs de eerste wereldwijde doodsclub met nucleaire arsenalen nu in handen van de VS, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Israël, India, Pakistan en de Republiek Korea. Dit alles verklaart waarom het Atomic Scientists Committee de huidige index plaatst (Doomsday Clock) aangezien het grootste globale risico leefde van de Crisis van de raketten van Cuba in 1962.

vandaag de dag, 2ª Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid, is noodzakelijker dan ooit. Het is gepland om Madrid op oktober 2 van 2019 te verlaten om alle continenten te bellen, tot maart 8 van de 2020 die in Madrid zal worden afgesloten. Het zal onderwijs in geweldloosheid bevorderen en de bewegingen verenigen die over de hele wereld verdedigen en promoten
democratie, sociale en ecologische rechtvaardigheid, gendergelijkheid, solidariteit tussen mensen en de duurzaamheid van het leven op de planeet. Een mars die deze bewegingen, gemeenschappen en organisaties zichtbaar wil maken en machtigen, in een wereldwijde convergentie van inspanningen voor de volgende doelstellingen: