manifesto

Manifest van de 3e Wereldmars voor vrede en geweldloosheid

* Dit Manifest is de tekst waarover op het Europese continent overeenstemming is bereikt; de ratificatie ervan bij consensus met de rest van de continenten ontbreekt.

Veertien jaar na de Eerste Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid zijn de redenen die hieraan ten grondslag lagen, verre van verminderd, maar juist versterkt. Vandaag de 3ª Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid, is noodzakelijker dan ooit. We leven in een wereld waarin de ontmenselijking toeneemt, waarin zelfs de Verenigde Naties geen referentiepunt zijn bij het oplossen van internationale conflicten. Een wereld die uitmondt in tientallen oorlogen, waar de botsing van ‘geopolitieke platen’ tussen dominante en opkomende machten in de eerste plaats de burgerbevolking treft. Met miljoenen migranten, vluchtelingen en ontheemden uit het milieu die gedwongen worden om grenzen vol onrechtvaardigheid en dood uit te dagen. Waar ze oorlogen en bloedbaden proberen te rechtvaardigen vanwege geschillen over steeds schaarser wordende hulpbronnen. Een wereld waarin de concentratie van economische macht in een paar handen, zelfs in de ontwikkelde landen, elke verwachting van een welzijnsmaatschappij doorbreekt. Kortom, een wereld waarin de rechtvaardiging van geweld, in naam van ‘veiligheid’, heeft geleid tot oorlogen van oncontroleerbare proporties.

Voor dit alles hebben de deelnemers van de 3ª Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid ‘wij, het volk’ willen een grote mondiale roep uiten om:

“We staan ​​aan het einde van een donkere historische periode en niets zal meer hetzelfde zijn als voorheen. Beetje bij beetje zal de dageraad van een nieuwe dag beginnen aan te breken; culturen zullen elkaar beginnen te begrijpen; Mensen zullen een groeiend verlangen ervaren naar vooruitgang voor iedereen, in het besef dat de vooruitgang van enkelen voor niemand eindigt in vooruitgang. Ja, er zal vrede zijn en uit noodzaak zal men begrijpen dat een universele menselijke natie vorm begint te krijgen. Ondertussen zullen degenen onder ons die niet worden gehoord, vanaf vandaag in alle delen van de wereld werken om druk uit te oefenen op degenen die beslissen, om de idealen van vrede te verspreiden op basis van de methodologie van geweldloosheid, om de weg te bereiden voor nieuwe tijden. .”

Silo (2004)

OMDAT ER IETS MOET GEDAAN!!!

Ik verbind mij ertoe dit naar beste vermogen en op vrijwillige basis te ondersteunen. 3e Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid die Costa Rica op 2 oktober 2024 zal verlaten en na een reis rond de planeet ook zal eindigen in San José de Costa Rica op 4 januari 2025, in een poging deze bewegingen, gemeenschappen en organisaties zichtbaar te maken en te versterken. organisaties, in een mondiale convergentie van inspanningen ten gunste van deze doelstellingen.

Ik teken: